Kongsvinger Kraftverk
Vassbygg bistår med prosjektledelse av elektromekanisk leveransekontrakt. Leveransen består av turbin, generator samt hjelpeutstyr. Kaplanaggregatet av Bulbtype skal yte 22 MW.
Kunde: Andritz Hydro AS

Sjåstad kraftverk 
Tilstandsvurdering av nedlagt anlegg, prosjektering av istandsettelse samt utarbeidelse av konsesjonssøknad. 
Kunde: Hydropool Gruppen AS

Nengo Bridge HPP, Uganda
Prosjektering av buedam, 1 km kanal, stasjon i dagen, 7 MW installasjon. 
Kunde: Jacobsen Elektro AS

La Miel, Columbia
Vassbygg AS bistår med konsulentbistand i "Close out"-fasen for leveranse av 3x125MW aggregater til La Miel-prosjektet i Columbia. 
Kunde: GE Hydro

Sildvik Kraftverk
Vassbygg AS bistår med prosjektledelse i forbindelse med oppgradering av Peltonturbin, 72 MW. 
Kunde: Rainpower AS

NamSim, Laos
Vassbygg AS bistår med prosjektledelse av NamSim, et 8MW vannkraftverk nordøst i Laos. Anlegget består av betongdam, 1100m tunnel, 500m nedgravd rørgate og stasjon i dagen med to horisontale Francis-aggregat. I tillegg skal det bygges en 22-kV linje. 
Kunde: Norpower AS

Nathpa Jakhra, India
Vassbygg AS bistår med konsulentbistand i "Close out"-fasen for Nathpa Jakhra prosjektet i India, 6x250 MW Francis turbiner, ventiler, luker og kraner. 
Kunde: GE Hydro

Revurderinger i Falkum vassdraget 
Vassbygg AS utfører revurderinger av 7 betong- og murdammer i Falkum vassdraget i Telemark. 
Kunde: Løvenskiold-Fossum

Fosstveit kraftverk, 1,9 MW, 8 GWh, 30 millioner kr
Forprosjekt, prosjektledelse, byggeledelse

Engeset Kraftverk, 5 MW, 19 GWh, 45 millioner kr
Forprosjekt, prosjektledelse, byggeledelse

Nørståe Kraftverk, 1,6 MW, 4,6 GWh, 12 milloner kr
Forprosjekt, prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse

Kjørstadelva kraftverk
Forprosjekt
Kunde: Kongsberg Energi Eiendom

Nipo Kraftverk
Verdivurdering av kraftverk Nipo
Kunde: Kraftpartner AS

Hydropool AS
Diverse forprosjekter av småkraftverk

Siljanvassdraget
Kartlegging av småkraftverkpotensiale
Kunde: Fritzøe skoger

Stølevassdraget
Kartlegging av småkraftverkpotensialet
Kunde: Kong Energi Eiendom

Utvidelse av Kvernrud kraftverk
Forstudie
Kunde: Kongsberg Energi Eiendom

Liveltskaret kraftverk
Skrivebordstudie
Kunde: Walle

Fikjestøl kraftverk
Verdivurdering
Kunde: advokat Skjelbreid

Skibotn kraftverk
Skrivebordstudie
Kunde: Statskog

Paraselva
Skrivebordstudie
Statskog

white.jpg